Anotace festival Miluj svůj život

Jak zvládat své emoce s automatickou kresbou

Naše emoce mají sílu ovlivnit nejen naše vztahy, celý náš život ale následně i svět, ve kterém žijeme. Emoce jsou psychologické procesy, zahrnující subjektivní zážitky a poměrně snadno se přenášejí na ostatní. Velmi silné emoce, a to jak pozitivní tak i negativní, mohou poškodit zdraví nebo dokonce přivodit smrt. Také dlouhodobé působení určité emoce může vést ke změnám zdravotního stavu.

Někdy je velmi obtížné se s některými jejich projevy vyrovnat. Dlouhodobé potlačování emocí vede k nekontrolovatelným reakcím, nebo zdravotním potížím. A tak se pomocí automatické kresby pokusíme uvolnit to, co v sobě dusíme a potlačujeme, co máme zakázané, abychom nebyli hračkou ve hře výbuchů a propadů našich emocí.

Pokud se nám podaří uvědomit si a přijmout naše emoce jako přirozenou část naší osobnosti, dokážeme se v životě zbavit různých devastujících emočních projevů. Budeme se cítit vyrovnaněji a vše budeme zvládat s mnohem větším klidem a rozvahou. Tím budou harmoničtější i naše vztahy s druhými lidmi, které nebudeme válcovat svými emočními výbuchy.

Na přednášku si sebou přineste tužku, pastelky, dostatek papíru, podložku a touhu otevřít své srdce