Anotace festival Miluj svůj život

KONSTELACE DILEMATU
Život je cesta. Ze zkušenosti všichni víme, že každá cesta mívá křižovatky a rozcestí. Byli jsme obdařeni svobodnou vůlí, a tak je jen na nás, kudy naše kroky vedeme. Někdy je naše další směřování jednoznačně dané – jsme si jím jisti.
Jindy se však (navzdory zřetelně vytyčenému cíli) potýkáme s pochybnostmi a klademe si otázku: „Jdu správně? Bylo toto dobré rozhodnutí? Bude tato práce pro mě vhodná? Je tento krok pro mé partnerství přínosem? Pomůže mi tento druh léčby?....“
Hluboko ve svém nitru máme všichni moudrý hlas, který nám na každou podobnou otázku dokáže správně odpovědět. Jen někdy (pod vlivem strachu, úzkosti, nejistoty, chtění,…) jej nejsme schopni slyšet. Konstelace dilematu jsou způsobem, jak se našemu moudrému Já otevřít a jaké rozhodnutí učinit, aby s námi bylo v naprostém souladu. Díky této technice se tak z možnosti svobodné volby nestane nesnesitelné břímě, ale vskutku dar pro náš život.
V rámci tohoto programu budou mít jeho účastníci příležitost ujasnit si svá případná konkrétní dilemata, takže dojdou k jasnému a osvobozujícímu ANO či NE.

Ludmila Klepalová (Pražáková)
terapie, mentální chirurgie, reiki, Tanec 7 smyslů

„Moje práce spočívá především v uzdravování lidí. Zároveň také chci umožnit lidem hluboké duchovní zážitky a ukázat jim, že to, o čem již celé věky hovoří mystici a moudří lidé světa, je skutečně pravda, kterou můžeme prožít právě teď. Chci otevřít modernímu člověku přitažlivou a jasnou cestu a dát mu vhodné nástroje, aby mohl žít šťastnější a láskyplnější každodenní všední život – v práci, ve vztazích, v materiální, sociální, osobní i duchovní oblasti. Každý totiž může být nadaný, autentický a láskyplný člověk, jehož duchovní hloubka může být na zjevné úrovni doprovázena po všech stránkách vydařeným životem.“

Ludmila je terapeutka, léčitelka a lektorka, zakladatelka Slunečního větru – centra zdraví a osobního rozvoje. Má více než čtrnáctiletou praxi jako psychoterapeutka v pražské psychiatrické nemocnici Bohnice, kde si našla svůj osobitý a jedinečný přístup k člověku. Jako léčitelka pracuje 20 let. Střípek její práce je zachycen v dokumentu ČT režisérky Theodory Remundové „Když v tom jedou ženy“. Jako autorka projektu Tanec 7 smyslů citlivě vede účastníky seminářů k prastaré moudrosti a k probuzení samoozdravných procesů.

 

www.liduse.cz

 www.slunecnivitr.cz