Anotace festival Miluj svůj život

Kdo jsem a kam směřuji ? Otázka, na kterou většina lidí odpoví asi následovně: „ Jsem pan/paní XY, pracuji jako..., bydlím v ..., ne/mám...dětí, ne/mám manžela/lku, atd. No a kam směřuji? No kam asi. Ráno do práce, splnit své úkoly, vydělat peníze, postarat se o rodinu, také nějaká ta zábava, koníčky...“ 

Hledáním hlubšího významu svého života se v mládí lidé téměř nezabývají, od středního věku možná někteří. Přitom pochopení jedinečnosti lidské bytosti a její role ve spletitém divadle života může člověku přinést více radosti, moudrosti, méně bloudění, zklamání a stresu.

Metod sebepoznávání je celá řada. Každému vyhovuje jiný přístup a každý způsob zkoumání lidského nitra odkrývá jeho určitou část, která pro nás bývá v běžném materiálním způsobu života skrytá.

Na dnešní přednášce si povíme o třech metodách nahlížení do nitra a osudu člověka – o tarotu, astrologii a grafologii. Stručně shrneme, k čemu jsou které metody vhodné, co z nich lze a co nelze o lidském osudu vyčíst a jak sami můžete proniknout do tajů těchto nauk.

Více na www.astrografo.cz