Anotace festival Miluj svůj život

Otevři bránu proroctví duše, otevři cestu sám k sobě. Poznej, co jsi jako člověk, buď jím, odhoď vše, co nepatří k podstatě tvé. Pak nalezneš klíč, co vše kromě člověka ještě jsi. Amen 

Mnohokrát jsem si položila otázku, co znamená vědomí sebe?

Co si pod tím mohu vše představit?

To složení dvou slov JÁ a VĚDOMÍ.

Být vědomý, poznat co jsem, žít co jsem, účastnit se na životě v tom co jsem.

Střetnout se sám se sebou, poznat své kvality, schopnosti, oddělenosti, slabiny, nerovnováhy a jít vědomě k celistvosti a přijetí sebe.

V odpovědích přicházelo: „Bud budeš žít SEBE, nebo MATRIX, nic jiného není.“

Pokud budeme vycházet z myšlenky, že my jsme Bohem, nabízí se otázky: „Proč ho nežijeme? 

Co nám v tom brání? Kde jsme se ztratili? Kde je naše původní božská frekvence?“

Pak odpovědí je myšlenka oddělenosti, neobsahující frekvenci celku.

Myšlenky oddělení, nepocházející z naší skutečné podstaty, oddělující nás od celku, od toho co skutečně jsme. Kde se vzaly? Kdo je stvořil? Člověk? Pokud ne, pak proč je žije?

Myšlenky, které utlumily naší frekvenci, vytvářející pole pravd, dogmat a zákonů, tvořící mentální pole – nazývající se MATRIX, určující co je správné a co ne, se staly naším vlastním spoutáním a zajetím.

Pokud jsem vědomým, pokud si zvolím cestu do vědomí, pak začínám též vědomě volit co žít a co ne, co podporovat a čemu již nebudu dávat energii.

Jsme tu každý za sebe, obsahující v sobě všechny.

Je na nás, jakou cestu života si zvolíme. Ta, jež je zde vytvořena, určující, je možná lehčí, můžeme se schovat za názor většiny, ta do VĚDOMÍ, je za nás, ale v síle co nese božství a návrat ke své skutečné podstatě.

Cesta vědomí sebe, je cestou otvírání se tomu, co jsem ve skutečnosti JÁ. Tak abychom, až své já poznáme, mohli splynout v my.

Kateřina Marešková - Již od dětství mě přitahovaly věci mezi nebem a zemí.

V období dospívání, jsem studovala výchovní filosofie, v 19 letech se začala věnovat meditaci, v 21 letech jsem měla první spontánní zážitky otevření se útržkům minulých životů, které mě začaly provázet vždy při silných emociálních prožitcích života až do současnosti. Od 33 let se věnuji channelingu, především formou automatického písma.

Psaní, kresba a tvorba skrze sebe v různých podobách a možnostech nám daných na Zemi se stalo smyslem mého života.

Celý můj život je cestou sebepoznání, spojený s nezadržitelnou touhou po porozumění zákonitostí vesmíru a Země.

Každé přiblížení se k sobě jest nesmírnou radostí vyvěrající zevnitř.

Každé sebemenší vymanění se s pout společnosti, systému, dogmat okolí a vzorů a pravidel nám daných je pro mne energií a větrem v zádech nesoucím mě dál.

Mé vědomí mě zavedlo k bodu BÝT S SEBOU – nebo jimi, či systémem pravidel, které ani nevím, kdo stvořil.

BÝT VŠÍM – nebo ničím. ZÍSKAT VŠE – nebo nic.

Svůj život zasvětím první možnosti a těší mě pomyšlení, že i kdyby se mi nepodařilo dojít k cíli, žila jsem s myšlenkou otevření nejvyššího ve mně.