Anotace festival Miluj svůj život

Duchovní léčení. Zajímá lidi, kteří si neví rady. Kdy klasická léčba nepomáhá. Kdy jim zbývá málo času. Kdy přejde bolest ve chronickou. Fyzickou nebo psychickou.

Ano, když něco bolí, je třeba to řešit. Když bolí zub, pomůže stomatolog. Když bolí koleno, možná ortoped. Když bolí duše? Kam půjdete s duší? Přitom v České republice se stav populace neustále zhoršuje. Minimálně v psychickém (duševním) zdraví. Přibývá počet stavů s úzkostí i depresí. Je to vnitřní bolest. Duševní zdraví také potřebuje lékaře. Je to lékař duše - a proto duchovní léčení. Když Vaše potíže plynou z ducha, tak onemocní duše. Ta se projevuje také bolestí, vnitřní. Akorát není vidět. Je ale cítit. Tajemství léčení hledejte v přístupu k duši. Jako k drahocennému pokladu ve vás. V ní je ukryto vše. Bohatství člověka spočívá – v pravdě, jak hluboko dokáže klesnout se svým egem, k pokoře,tzv. zapřít se.

Duchovní léčitel umí odstranit příčinu, pokud člověk spolupracuje. Ne každého uzdraví. Uvědomění si svého stavu – je základ. Slzy pomohou, ale víra je víc. Energii bolesti nelze hromadit, neboť i ta se projeví navenek. Etapa bolesti stejně nakonec skončí, jako všechno pomíjivé v životě. Důvěřujte životu, že má pro Vás řešení. Že máte tady úkol. Že máte naději. Neboť ta zůstává obvykle jako poslední.

Tajemství duchovního léčení spočívá v přístupu k duši. Neboť má mnohem větší rozměr a efekt, než léčení fyzické. Hodí se pro toho, kdo ví, že má duši, kdo ještě věří, že je něco víc než jen tělo. Tato víra někdy spouští vlnu zázraků, jdoucích za sebou, které vedou k uzdravení.

“Milovat je lidské, ale odpouštět je božské.„

Proto milujte a odpouštějte zároveň. To nám dává sílu hledat a jít dál. Neztrácet naději. Být vytrvalý.

Jestli věříte, že Vám za to Vaše zdraví stojí, tak vytrvejte. A nic nevzdávejte. Diagnózu přijměte pouze takovou, která s vámi ladí, která vnitřně odpovídá i Vám. Nenechte se zastrašit. Mnohdy se dá ještě dost věcí zachránit či opravit. Naděje je tu, jen ji nevidíte. Bezohledu na to, jaký jste měli den, pořád vzniká každý další den, nová naděje, nový začátek. A spolu s ním i nové řešení. Proto bojujte a nic nevzdávejte. Chtějte nové cesty a postupy. Dovedou Vás k novým objevům a možnostem.

„Duch je silnější než Tělo.“ „Všechno je možné změnit.“

Louvarová Monika - Přednáším 6 let. O zdraví, o smrti, o tunelu, o bylinkách, o zesílení imunity a vůbec o tom, jak se co nejrychleji uzdravit sám, bez lékaře. Profesně se zabývám zdravím, a to komplexně. V rámci jednoty -ducha, duše a těla. Jsem terapeutka - 7 rokem. Mou předností je diagnostika zdravotního stavu, řeším duševní potíže, bloky, potíže. Příjímám vesmírný řád a proto pracuji vždy podle plánu vyššího. Řada informací - se dá načíst, tzv. „přečíst“ či „stáhnout“ ze Zdroje, ale osobní kontakt je vždy lepší, je přesnější. A platí pro mne pravidlo- že „Nic není nemožné.“

Více na: kristal-terapie-cz.webnode.cz, www.svetlovetme.cz, www.paprseksvetla.com