Anotace festival Miluj svůj život

Automatická kresba je úžaný fenomén a každý člověk, ať už nadaný nebo nikoliv je schopen tvořit. Podstata je jen v uvolnění, oproštění se do myšlenek a spočinutí ve svém středu, hluboko ve své duši, tady a právě teď – a zachycení toho okamžiku. Kresbou objevíte svou moc, nekonečnou sílu a cestu ke štěstí. Přijďte si ochutnat nevšední prožitek při setkání s automatickou kresbou a léčivými tóny hudby a prověřte si energetický stav funkčnosti vašich sedmi čaker v návaznosti na vzájemnou souvislost v čakrových rovinách. Na tyto malé praktické testy budete potřebovat sedm bílých papírů, podložku na kreslení a pastelky. Ten kdo to nemá, stačí jen tiše poslouchat.

Při kreslení sedmi terapeutických obrázků jemně a nenásilně odstraníte případné blokády a zharmonizujete svá základní energetická čakrová centra do stavu optimálního otevření. Dozvíte se také více o základních principech automatické kresby a možnostech jejího dalšího použití v praktickém životě. Odnesete si pocit vnitřní rovnováhy, což se příznivě projeví nejen na vaší psychice, ale i fyzickém stavu. Pro ukázku mohu vytestovat z vaší kresby momentální stav energetického potenciálu v čakrové rovině ZEMĚ a ČLOVĚK.

Pastelky s sebou! 

Více na www.pastelovysvet.cz