Anotace festival Miluj svůj život

Přednáška se bude zabývat principy fungování kyvadla a základními zásadami pro práci s ním. Bude se hovořit o jeho výběru, uchovávání, čištění a i ochraně před negativní energií, dále se bude probírat držení těla a ruky při práci, rovněž také možnosti domluvy s kyvadlem, rozkmitání a metody kalibrování. Návštěvníci se také dozvědí, jak tvořit otázky, i jaké existují typy diagnostických tabulek pro práci s kyvadlem. V neposlední řadě se účastníci seznámí s možnostmi kyvadla a s oblastmi jeho použití v životě.