Anotace festival Miluj svůj život

Zvyky či zlozvyky, tradice, obřadní či v dobrém slova smyslu rituální záležitosti mají v životě každého z nás často netušeně obrovský prostor. Stávají se součástí nás i našich životů a pomáhají nám vyjadřovat to, čím a kým jsme.

Jako lidé jsme formování několika rovinami. Citovou, emocionální, mentální a skutkovou především. Jejich soutok formuje to, jakými jsme a jak působíme. Je přirozené, že na základě těchto skutečností pak tíhneme také k různým zvyklostem vázaným na duchovní, kulturní či společenské tradice. Je tedy přirozené, že určitá část nás samotných má také potřebu identifikovat se s různými obřadními záležitostmi.

Tradice a vše, co je jejich součástí, jsou odkazem prožití generací před námi. Prožití natolik silných, že se začala tradovat jako zvyky. Často jsme my sami byli součástí těchto generací a sami jsme se podíleli na vzniku toho, co se dnes jako tradice nazývá či pojímá. Ztratili jsme se v moderní době a tak jsme ztratili spojení také s tou částí v nás samotných, která tradicím propůjčuje smysl a hloubku a které se tradice mohou dotýkat.

Zvyky a zvyklosti, tradice a obřady odrážejí zkušenosti a jako takové nás mohou vést zpět k těm aspektům nás samotných, které jsme pozapomněli. Aby pro nás měli smysl a význam, musíme do nich zapojit také své nitro a nebát se dát povstat také novým tradicím, které budou nést generacím po nás minimálně to poselství, že i my jsme milovali život a uměli žít…

Rafael EbRampti - Zakladatel Colorologie, člověk s přirozeně probuzenou schopností velmi hlubokého a empatického vhledu do souvislostí, zákonitostí a mechanismů spletitých tkaniv života, podstaty člověka a vůbec všeho, co souvisí s jeho existencí. Působí jako učitel v oblasti lidské spirituality, jako lektor vede kurzy, sebezkušenostní semináře a workshopy. Jeho působení čítá stovky hodin individuální konzultační a poradenské činnosti v rovinách osobního růstu, seberozvoje a seberealizace. Svým působením pomáhá lidem vnímat kvality jejich životní cesty především jako příležitosti, které jim nabízejí možnost rozvinout jejich přirozený potenciál a překonat jakákoliv omezení.

Více na www.euvigra.org