Anotace festival Miluj svůj život

„Každá nemoc má svou příčinu, mohla být vytvořena v nějakém minulém životě. Duše si přináší s sebou to pozitivní i to negativní, co si v předešlých životech přisvojila. Každá nevolnost a nemoc má svou příčinu. Příčina nemusela být vytvořena v tomto životě. Co v tomto vtělení – v této inkarnaci, začíná působit, vytéká z duše. Příčina nějaké nemoci tedy může vytékat ze zatížené duše, která si stále znovu na svých poutích zrození a smrti nakládala novou vinu.

”Také zapouzdřené zárodky nemocí v člověku se mohou prolomit a začít působit, jestliže člověk negativním myšlením, nenávistí, hádkou a závistí, uvede své tělo do nízké vibrace”.

Kdo namáhá ustavičným krátkým dýcháním své tělo, a to chybným cítěním, myšlením a chováním, nezřídka i na pracovišti, ten zabraňuje tomu, aby mohl život, jenž je naším dechem, prozářit v plném rozsahu naše fyzické tělo. To znamená, že jsme vytvořili v našem těle blokády, protože náš dech již nemůže zásobovat všechny buňky, buněčné svazky, orgány a všechny funkce odpovídajícími nezbytnými životními substancemi. Důsledkem je, že části našeho těla tím začnou postupně trpět. Oslabením funkcí našeho těla přijímá tělo z vnějšku - z okolí - odpovídající zárodky a původce; slabé orgány se jimi infikují a onemocní. Tato nemoc však leží jako záznam v našich genech, v buněčných svazcích a v naší duši a přes duši ve hvězdách.

My však nejsme vydáni na pospas účinkům našeho negativního cítění, myšlení a jednání, tedy příčinám, které jsme sami vytvořili. Máme velkou pomoc v jejich včasném odstranění.

Pomáhá nám náš Vnitřní lékař a léčitel – Duch Krista Božího v nás a energie dne. Každý člověk má svou vlastní energii dne. To, co mu v tomto dni září hvězdy, tedy to, co do nich někdy sám zadal a co je dnes aktivní. To můžeme poznat na svém rozrušení, na projevech svého těla a na svém dechu. Když se naučíme „číst“ svůj den a příčiny odstraníme s pomocí Boží síly v nás a již je nekonáme, staneme se postupně zdravějšími, šťastnějšími a svobodnými lidmi, získáme nadhled, vnitřní stabilitu a bezpečí.

Více si povíme na naší přednášce, např. o koloběhu očišťování, o stromu života v nás, o sedmi duchovních centrech vědomí, o souvislostech nemoci s naším myšlením, mluvením a jednáním a dalším.