Anotace festival Miluj svůj život

Léčení pránou je starodávnou formou energetického léčení, které používá pránu, vitální energii k urychlení chemického procesu těla se samo uzdravit, nyní důkladně zpracovanou a vysoce testovanou do moderního systému, který se každý může snadno naučit a tak pomoci sám sobě a svým blízkým. Pohovoříme o práně, energetickém těle, jeho anatomii (meridiánech a čakrách) a jeho vztahu k fyzickému tělu.

Naučíme se jak energii pociťovat svýma rukama a prakticky si předvedeme techniky čištění a energetizování energetického těla pro odstranění bolesti na „živém“ pacientovi.

Provedeme Meditaci spojených srdcí, vysoce pokročilou techniku pocházející z Tibetu, která přivádí do těla mnoho jemných energií. Tato meditace vytváří vnitřní klid, pročišťuje auru, aktivuje srdeční a korunní čakru, urychluje duchovní rozvoj a má očistný a energetizující efekt na mozek a nervový systém.

Ivana Dortová - Od mládí mě přitahovaly neomezené schopnosti mysli a lidského ducha, ale moje pátrání v knihkupectvích a snaha proniknout k samotné podstatě bytí byla úspěšná jen částečně. Osud mě i s rodinou zavál na mnoho let do Jihovýchodní Asie, kde jsem během postupného překonávání jazykové bariéry, získání několika kvalifikací v oblasti fitnesu a jógy, se mohla věnovat i duchovnímu hledání, sbírání zkušeností a učení.

Absolvovala jsem různé semináře, stala se instruktorem Kundalini jógy podle jógiho Bhajana, byla dlouholetou členkou teosofické společnosti, získala základní certifikát v energetické medicíně z university Akamai na Hawaji. Až mě zvědavost a touha dozvědět se více dovedla do základního kurzu Léčení pránou Mistra Choa Kok Sui, kde byly, k mému naprostému úžasu, složité koncepty o energii prezentovány jednoduchým a přímočarým přístupem včetně pokročilých a účinných technik energetického léčení.

Mistrovo učení a jeho potenciál zlepšit život lidí mě oslovil natolik, že jsem nejen absolvovala všechny dostupné kurzy Mistra Choa Kok Sui včetně Arhatické jógy, ale stala se i léčitelem 1.stupně a instruktorem kurzu Léčení pránou. V roce 2015 jsem získala licenci od Institute for Inner Studies, Inc. v Manile na Filipínách učit Léčení pránou v České republice. V současné době jsem v Česku jediným instruktorem s tímto oprávněním.