Anotace festival Miluj svůj život

Cesta k poznání nejhlubšího Já i duše vesmíru. Průpravná mentální cvičení vedoucí ke klidu mysli a následná koncentrace do duchovního srdce.

Miloš Tomáš, Syn Míly a Eduarda Tomášových, známých českých mystiků. Již několik let se věnuje přednáškové činnosti v oblasti introspektivní filozofie a mystiky, kterými se zabývá. Vystupoval jako host na různých duchovně zaměřených setkáních (svých rodičů aj.). Příležitostně publikuje ve specializovaných časopisech (Meduňka, Dingir apod.). Žije v Praze, působí v duchovním centru Avatar, kde přednáší a vede meditace.

Více na www.avatar.cz