Anotace festival Miluj svůj život

"Tak zprvu cítím svět,jenž bez mé duše spoluprožívání o sobě životem je mrazně prázdným a bezmocně se projevuje, neb v duších se vždy nově tvoří, sám v sobě smrt jen moh´by nalézt."  - Rudolf Steiner

Vymoženosti techniky pro rozvoj člověka a jeho poznání nestačí, nekladou si otázku po pravdě, jsou odlidštěné. Proto tázání po vztahu člověka a světa v jeho celku je zdánlivě zbytečné. Kdysi dávno naopak to byla otázka závažná, lidé věděli o vztahu Země, člověka a vesmíru. Lidská bytost jako mikrokosmos byla nesena silami makrokosmu.

Do těchto tajuplných souvislostí nedokáže proniknout současný zjednodušený pohled na člověka a jeho svět, tím méně na jejich vztah. Odhalení těchto souvislosti je podmíněno objektivním pozorováním pozemského dění. Pak teprve je možné dobrat se bezpečně k pravému poznání vesmírných souvislostí nadsmyslové povahy.

To ještě kdysi dokázali jasnozřiví lékaři. Věděli mimo jiné, že v tekutinách lidského těla jsou obsaženy síly kosmu. Během dalšího vývoje se vědění o těchto mimozemských silách v lidském bytí zcela vytratilo.

Jeho zbytky se určitý čas udržely zásluhou několika odvážných jedinců, jako byl lékař jménem Gallenos, který podobně jako učenec Paracelsus rozpoznal ,že člověk nemá pouze fyzické tělo, ale něco navíc. Tuto jemně hmotnou složku kosmického původu pojmenoval archeus, odpovídající tomu, co poději nazval Rudolf Steiner éterickým, oživujícím tělem člověka.

Nicméně během 19.století převládl v lékařství zjednodušený pohled na člověka zohledňující pouze fyzické tělo a zcela opomíjející jeho duši a ducha. Takto se až dodnes uplatňuje tzv. patogenetická medicína, která na rozdíl od medicíny salutogenetické nehledá příčiny nemoci, nýbrž s nimi jen bojuje. Převládl zjednodušený atomisticko - materialistický názor na člověka, který mu nepomáhá v jeho utrpení.

Jako zázrakem se přece jen objevil pozůstatek staréhoaná moudrého lékařství. Bylo to učení o správném složení šťáv, o což se zasloužil německý lékař Christian Friedrich Samuel Hahnemann, zakladatel komplexnějšího způsobu léčení tzv. homeopatie.