Je mi dáno pracovat s přírodními silami, které jsou dostupné každému člověku.

    Ukazuji lidem, jak se napojit na nekonečný zdroj energie, protože všichni v sobě máme skryté schopnosti, které       

    často jen čekají na své probuzení.