Moje sny vedou tenkou, ale pevnou niť z mého srdce k prvním vědomým krokům a následné realizaci v hmotném světě. A má intuice je jehlou, která jim udává směr.

 Tak to bylo s řadou aktivit a vůbec životem, který se kolem mě začal postupně objevovat, jak jsem procházela a stále procházím silnou a krásnou transformací. Na této cestě ke světlu a pravdě jako dar byly připravené, kromě jiných zajímavých věcí a činností, i Bachovy léčivé esence.

Jsem nesmírně vděčná za tuto velice účinnou a přesto jemnou metodu. Sama jsem procházela velmi náročným životním obdobím plným změn a zvratů a právě v tento okamžik jsem se nejdříve na sobě, své rodině a okruhu blízkých přátel učila pracovat s esencemi.

Moje duše mě v té chvíli upozorňovala na jistou nerovnováhu, co se týká mé životní cesty a mého životního poslání. A tak vznikaly různé strachy, obavy, deprese, problémy blokující plné proudění životní energie a napojení se na zdroj. Bachovy esence mi pomohly zvědomit si, co se vlastně v mém životě děje a pomohly mi zharmonizovat toto emocionální rozpoložení.

Bachova květová terapie je vhodná pro každého. Mezi mými klienty jsou často lidé, kteří procházejí těžkými životními obdobími změn a náročnými životními situacemi. Zde se musí konfrontovat s pocity strachu, depresemi, úzkostmi, nejistotou, nezájmem, osamělostí a dalšími negativními životními postoji. Bachovy esence působí na emocionální rovině a podporují a posilují potenciál člověka a proces sebeuzdravování. 

V současné době mám poradny na několika místech, kde mě mohou lidé kontaktovat.

Během výstavy Ezotera vám přestavím ráda svou tvorbu a omezenému počtu klientů poskytnout diagnostiku a namíchat konkrétní esence.

FB: Salón Marie Anke