Chcete porozumět hlubším souvislostem, kterými tvoříte své vztahy? Zpevnit základy, na kterých je stavíte, a obnovit spojení s Láskou?
Přijďte objevit cestu ke vzájemné úctě a radosti!
Změníte, co je potřeba, abyste se ve svých vztazích trvale cítili líp! 

­­­­­­­­­­­­­­­

Přednáška s krátkou ukázkou vás zavede k hlubším principům, kterými tvoříte vztahy a kterých si nejste vědomi. Objevíte nový způsob, jak se sdílet nejen s partnerem, ale i s ostatními lidmi, a najdete cestu k větší otevřenosti a vzájemnému porozumění. Trvale se posunete ve schopnosti řešit konflikty cestou, kde není poražených. 

Setkání vás podpoří:

  • ve spojení s emocemi a vědomým zacházením s nimi
  • ve schopnosti vystoupit ze začarovaného kruhu reagování
  • v odvaze sdílet otevřeně své pocity a potřeby
  • ve zdravém respektu k sobě i ostatním lidem
  • na cestě k vnitřní svobodě

 

PŘEDNÁŠKA  JE PROVÁZENA UKÁZKOU Z RODINNÝCH  KONSTELACÍ.
Konstelace jsou prostředkem ke zdravému propojení členů rodinného systému. Umožňují rozkrýt nefunkční vazby a nastolit řád Lásky.
Díky nim se naučíte více sdílet, jak se cítíte místo toho, co si myslíte. Tak se vám otevře nový životní prostor a zažijete intenzivnější spojení se sebou i s ostatními.

Zpětná vazba účastníka po konstelačním semináři :

Dva dny po konstelacích... - bratr mi včera zvedl telefon a po 20 letech jsme si popovídali jako bratr s bratrem...
Syn mi včera zvedl telefon a bylo to po dlouhé době a podpoře syna otcem.
Partnerce jsem se dokázal svěřit se svou prožívanou bolestí a nešel do agrese.
Děkuji za práci a energii, kterou jsi mi věnovala!

Ivan

 

MARCELA PEŠKOVÁ

Jsem lektorkou seminářů zaměřených na osobní rozvoj a transformaci. Pracuji skrze příběhy a rodinné konstelace, které vedu od roku 2006. V současné době v domě osobního rozvoje Maitrea, na Praze 1 a v centrech Nesměň u Č. Budějovic a Buchov u Benešova.

Rodinné konstelace zcela zásadně ovlivnily můj život. Řekla bych, že mi ho převrátily naruby - tím nejlepším způsobem. Pomohly mi uvidět život v širších souvislostech a najít v sobě soucit a lásku. 

www.caspromen.cz