Člověk a jeho duše jako vysílač a přijímač

Vesmírný princip vysílání a přijímání a jeho aspekt stejné přitahuje stejné. Co člověk pociťuje, cítí, myslí mluví a koná, to ho utváří.  Naše tělo je myšlenkové tělo. Kam vysíláme, odtud přijímáme.Vše je energie, všechno je zaznamenáno, záznamy se nám vracejí v energii dne. Naše přání, vášně a chtíče jsou pro nás velmi nebezpečné, můžeme být telepaticky ovlivňováni nízkými dušemi, připoutanými k Zemi. Jak nás můžou tyto duše ovlivňovat? Po skonu člověka je jeho duše stejná jako byl člověk. Život ve světě obrazů. Strach a jeho překonání.