Přednáška vychází ze systému NOZ – Niterná osobní změna, je to ukázka, kam až nás dovede nemoc, a kam vede uzdravování.

Přednáška ukazuje na možnosti, co se s člověkem děje, když je aktivním a když je vůči sobě pasivní. Ukazuje, kdo jsme, když jsme pasivní a kdo jsme, když jsme aktivní.

Přednáška krátce představuje minulost, jak se člověk dostal z „výsluní“ do současného stavu bezmoci.

Přednáška ukazuje na možné alternativy vývoje. Kam se ve své podstatě provede, když je pasivním. A jakou cestu si zvolí, když je aktivním, a když vyvine určitou míru aktivity, kam se dostane. Přednáška ukazuje možnost uvědomění, že spiritualita (duchovnost) není náboženství, ale praktická možnost vývoje člověka.

Jde o osobní rozvoj, nikoliv kolektivní jednání.

Více na uzdraveninatrvalo.netstranky.cz