I vy se toužíte stát pravou ženou? Snažíte se naplnit svůj ideál pravého ženství?

V  současné době hledá žena samu sebe více než kdy jindy – uzrála k tomu celá společnost. A právě žena má velkou sílu tuto společnost ovlivňovat. Čím to je?

Dejme si ruku na srdce my, ženy. Víme jak nejlépe naplňovat své poslání?

Proto pojďme PRAVÉ ŽENĚ věnovat náležitou pozornost.

 V průběhu večera se společně se zamyslíme nad následujícími tématy i otázkami:

· Role ženy ve stvoření

· Co je to pravé ženství?

· Rozdíl působení ženství a mužství

· Ctnoti ženy

· V čem spočívá síla ženy?

· Jaké je její působění?

· Cesta k pravému ženství

· Cíl ženy

· Co je hlavním smyslem spojení muže a ženy?


Mgr. Blanka Demčáková
- Mnoho let jsem si myslela, že muži mají  život snazší. Postupně jsem pochopila, že být ženou je pro mne životní výhoda a  že mám opravdu za co děkovat – přijala jsem své ženství.

Narodila jsem se jako žena, omylem mi však přidělili rodné číslo pro muže. Přišlo se na to až v  mých 21 letech, když jsem se vdávala. Číslo mi opravili, takže dalo by se říct, že jsem se od toho momentu „oficiálně“ stala ženou. Ani vy nevěříte na  náhody? Já tedy určitě ne. A  tak jsem po pár letech hledala v  této náhodě souvislost a  za ní hlubší moudrost.

Ale to ještě není vše.-) Aby toho nebylo málo, mým vzorem byl o pět let starší brácha a vyrastala jsem se šesti bratranci. Nejraději jsem nosila kopačky. Vychovávali mě máma a babička, které byly dominantní a aktívně převzali ve vztahu roli muže.  

Začala jsem si uvědomovat, že téma ženství je pro mne jedno z  těch zásadních v životě, a  proto bych se s Vámi ráda podělila o své poznání a zkušenosti v tomto tématu.

Více na www.perlapoznani.cz a www.avasa.cz