Lidé prosí o ochranu před vnějším “zlem“ či nebezpečím, jako je válka, přepadení, přírodní katastrofy, pomluvy... Ti probuzenější prosí také o ochranu před vnitřním vlastním „zlem“, jako je zloba, chamtivost, nenávist, netrpělivost, lenost, pýcha, závist, žárlivost, nemoc, úzkost... Modlitby a prosby pomáhají, avšak to, čeho se bojíme, zůstává vytěsněné, nezpracované. Zlo (z našeho pohledu) zůstává zlem.

Skutečnou ochranu a změnu přinese transformace (uzdravení a proměna) vnitřních stínů a sebepřijetí, sebeláska a sebehodnota, což jsou podmínky uzdravení těla i duše, duchovního růstu a šťastných vztahů.

Hana Říhová - vede skupiny i jednotlivce k sebepřijetí, celistvosti a sjednocení od r. 1992: Rodinné a systemické konstelace, Transformace stínů, Rozhovor vnitřních osob, regrese, kineziologie, jóga, wyda, jóga smíchu... Za ústřední téma považuje sebepřijetí (tzn. přijetí předků, svého c e l é h o života a svých stínů) a sebelásku, která je podmínkou uzdravení těla, duše i vztahů, podmínkou duchovního růstu a počátkem lásky k životu a k lidem, lásky beze strachu, bez závislosti a bez podmínek.

Píše a přednáší poezii, přebásnila do češtiny mnoho textů duchovních písní (např. Unitářský zpěvník, mantry, Tance míru).

Více na www.cestyksobe.eu

 

Jsem jako SLUNCE:

někdy svítí, někdy ne,

zapadá a vstává,

za mraky pluje,

ale STÁLE JE.

 

Když tvořím,

tak zářím.

Dávám,

a tím přijímám.

Přijímám a dávám.

Láska proudí...