• icon Festival Miluj svůj život
  • icon Ezotera prodejní výstava
  • icon Noviny Ezotera
image Miluj svůj život Praha

16.-18.02.2018
51. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů program
image Ezotera Praha

25.11.–26.11.2017
prodejní výstava zdravého životního stylu program
image Informační noviny Ezotera Informace o našich akcích a nových esoterních směrech ke stažení zde

Čakry
Většina lidí považuje svět hmoty a tím také fyzická tělesa za jedinou realitu, protože pouze tu mohou vnímat svými fyzickými smysly a racionálním rozumem. Např. oku jasnovidce se ale ukazuje při pozorování člověka větší množství struktur, pohybů, forem a barev energie, které jsou viditelné jak vně tak uvnitř fyzického těla. Pokud také patříte k lidem, kteří mohou akceptovat pouze hmotné předměty jako realitu, tak zkuste přemýšlet o tom, co se stane s energií, životní silou, která oživuje fyzické tělo a propůjčuje mu citlivost a schopnost projevu, když toto tělo zemře. Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nemizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat.
Tento systém obsahuje tři základní složky:
1. Vibrační pole energií (energetická těla)
2. Čakry (centra energie)
3. Nádí (rozvodné kanálky)

Nádí jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen (artérií) fyzického těla. Slovo nádí pochází ze sanskrtu a znamená roura, nádoba, žíla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energií v celém systému. Sanskrtské slovo prána může být přeloženo jako "absolutní energie". V čínsko-japonské tradici se tato univerzální životní síla nazývá chi nebo ki. Představuje prazdroj všech forem energie a projevuje se v různých oblastech bytí na různých frekvencích. Jednou z jejích forem je dech, jeden ze způsobů, jímž je nám umožněno pránu přijímat. Úroveň vědomí každé životní formy závisí na frekvenci prány, kterou dokáže přijímat a udržovat. U zvířat jsou to nižší frekvence než u lidí a u vyvinutých lidí vyšší frekvence než u těch, kteří stojí na začátku svého vývoje.

Čakrami jsou nádí jednoho vibračního pole propojena s nádí sousedního vibračního pole. Některé ze starých indických a tibetských textů se zmiňují o počtu 72 000 nádí, jiné historické texty dokonce o 350000 nádí. Nejdůležitější kanály energie v lidském těle se nazývají Sušumna, Ida a Pingala. Číňané a Japonci znají podobný systém kanálů energie, které označují meridiány (ze znalosti těchto meridiánů se vyvinula akupunktura). Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, bud' přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí. Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření.

Čakry a práce s krystaly

Některé krystaly drahých kamenů i polodrahokamů lze používat nejen při meditacích (křišťál, ametyst, růženín), ale především na konkrétní uvolňování blokád, harmonizaci a aktivování jednotlivých čaker našich těl. Způsobů přikládání krystalů je více. Samozřejmě při práci napomáhá intuice a citlivost terapeuta. Lze však definovat obecně platné vztahy mezi krystaly a jednotlivými čakrami.
Převážně se lze řídit odstíny kamenů, které odpovídají barevným vibracím čaker. Lze pracovat i s krystaly, které působí univerzálně; např. křišťál čistí na všech úrovních a zároveň se tzv. laserové křišťály používají na přenos energií mezi sousedními čakrami (například při potřebě snížení u předimenzované čakry nebo zvýšení energie při nedostatečnosti).
V podstatě všude lze použít zelené odstíny kamenů. Také hematit, který sice nejvíce vibracemi přísluší základní čakře, se používá při bolestivosti kloubů a páteře v ostatních úrovních těla.
Při "studených" blokádách lze rozproudit teplými odstíny krystalů i v jiných úrovních, atd. Existují též možnosti urychlení proudění energie - např. citrínem (výborné např. pro podporu urychlení hutných a pomalých vibrací v solar plexu při potřebě hubnutí).
Jiné krystaly (např. granát) aktivují krvetvorbu a průtok krve. Záleží i na odstínech stejného druhu např. od nejtmavšího po nejsvětlejší ametyst při práci s šestou čakrou.
Existuje speciální systém na tuto práci. Lze přitom využít test kyvadlem nad jednotlivými čakrami, citlivost rukou, intuici...
Zásadou na začátku práce je vždy začít s krystaly, které zprostředkují uzemnění (u nohou a kořenové čakry - hematit, jaspis, obsidián apod.) a propojení křišťálem nad korunní čakru a do dlaní. Vždy po přiložení nového krystalu je nutno kontrolovat změnu nejen u příslušné čakry, ale i u sousedních a v závěru u všech. Je nutno sladit a zharmonizovat všechny na stejnou úroveň.
Tuto metodu lze těžko naučit na dálku a tuto stať nelze použít jako návod. Nejlépe to člověk pochopí v praxi, zpočátku pod vedením zkušeného terapeuta či lektora.

Práce s energií podle staroegyptských mysterijních chrámových škol
Co to jsou staroegyptské mysterijní chrámové školy? Na pár řádcích je obtížné nastínit ezoterní učení dávných předdynastických Egypťanů… Ale pokud jste sledovali kultovní desetidílný seriál Okem boha Hora, jste doma .
„Bohové“, kteří přilétali do Egypta před cca 50000 lety, jak popisuji ve své knize Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce, přinášeli tamním primitivním obyvatelům dávného Kemetu, své učení, stavěli chrámy a naplňovali je životem, tedy energií. Ta však pocházela z jejich, tedy mimozemského, zdroje. Bohové věděli, že se jednou vrátí zpět na nebesa do své domoviny a že si svůj zdroj energie vezmou zpět. Naučili tedy první kněžskou kastu, kterou nazvali Hanuti systému energetických vizualizačních cvičení či technik, které pracovaly s energií Bezbřehé záře. Tato Bezbřehá záře je jméno a značí esenci, které vše obklopuje, vším prochází, vše v sobě zahrnuje. Tuto esenci můžeme nazvat Světlo, Láska, Vesmírný počítač či Bůh (tedy Stvořitel)… A tato cvičení se dochovala jak prostřednictvím orální tradice v Egyptě, tak i přes různé tajné alchymistické společnosti dodnes.

Mgr. Miloš Matula

  • Videa
  • Fotogalerie
  • Externí fotogalerie
image

Reportáž do zpravodajství RT TV

Shrnutí programu prodejní výstavy EZOTERA září 2014 - reportáž do zpravodajstvi televize RT TV CZ.
Reportáž do TV

REGIONALNÍ TELEVIZE CZ

EZOTERA 20.-21.9.2014

Spustit video


image

Reportáž z festivalu Miluj svůj život

Reportérka internetové televize Příznaky transformace Ava Chrtková a její rozsáhlá reportáž z festivalu MSŽ Plzeň 4.-6.7.2014.
Videoreport

Youtube kanál

Příznaky transformace

Spustit video


image

Videopozvánka na akci

Video pozvánka na festival Miluj svůj život 2012.
Shrnutí teze festivalu

Youtube kanál

festival MSŽ

Spustit video

image

festival Miluj svůj život

Fotogalerie z festivalu Miluj svůj život.
foto Ava Chrtková a Jan Salakvarda

mezinárodní festival

duchovních směrů

Vstup do galerie


image

EZOTERA prodejní výstava

Fotogalerie z prodejní výstavy EZOTERA..
Archiv agentury ANO

prodejní výstava

pro vás

Vstup do galerie

image

Miluj svůj život, festival Ezotera 26.-28.10.2012

Fotografie nadšence pana Klouby z Miluj svůj život, festival Ezotera 26.-28.10.2012.
Autor fotografií KLOUBA foto

kanál RAJČE idnes

Klouba

Prohlédnout


image

Miluj svůj život 2013

Další umělecké fotografie z nadšeného návštěvníka festivalu Miluj svůj život 2013.
Autor fotografií LUCKY MOUSE

kanál RAJČE idnes

LuckyMouse

Prohlédnout