Kalendář akcí:

zář
15

15.09.2018 - 16.09.2018

říj
27

27.10.2018 - 29.10.2018

lis
24

24.11.2018 - 25.11.2018

Láska není vztah k něčemu nebo někomu. Láska je stav duše, vědomí, mysli. Proto když se chci učit milovat, tak to neznamená učit se milovat něco nebo někoho, ale prostě učit se milovat.

Základem nepochopení podstaty lásky, a z toho často plynoucího utrpení, je nepochopení toho, že láska je stav duše, a ne vztah k někomu nebo něčemu.

Mnozí lidé si pletou lásku s vlastnictvím nebo závislostí. Jsou v tom podporováni takřka všude se vyskytující glorifikací vztahu mezi mužem a ženou, a to ještě v mnoha případech vztahu, který více připomíná vztah závislosti či vlastnictví než skutečné lásky.

Skutečnou lásku si lze představit jako energii zářící všemi směry, a proto není možno úspěšně zablokovat proudění energie pouze jedním směrem, např. k určitému subjektu. Lze pouze zablokovat proudění této energie jako takové nebo zmírnit celkové vyzařování této energie, což však vede k zablokování srdeční čakry.

Větší předpoklad pro bezpodmínečnou lásku mají ženy, protože takto milují vlastní děti. Láska k vlastním dětem ale neznamená absolutní toleranci k jakémukoli činu vlastního dítěte.

Jestliže je v rodině více dětí a jedno z nich stále ubližuje ostatním, je i milující matka schopna mu v tom bránit, někdy i násilnými prostředky, což se může jevit jako trest. Nikdy ho ale nepřestane milovat. Koná v zájmu ochrany ostatních svých dětí. Na tomto příkladu jsem chtěl ukázat, že milovat neznamená nechat nečinně někoho páchat utrpení druhým.

Dovolil jsem si vtvořit ještě jedno nové označení pro lásku, které dle mého názoru ještě přesněji vyjadřuje to, že láska je stav duše, a tím je bezpříčinná láska.

Lidé, kteří jsou schopni lásky jako stavu duše, jsou také opouštěni. Avšak většinou nepřestávají milovat toho, kdo je opustil. A dokonce ani nepřestávají být milováni, i když už součástí této lásky není např. sexuální přitažlivost nebo chuť společně žít.

Základním a nezbytným předpokladem pro učení se umění milovat je poznání toho, co láska je, a toho, co láska není. Především je potřeba pochopit, co je objektem naší lásky. Zjednodušeně řečeno je objektem naší lásky kompletní realita - stvořený svět, Bůh. Tak to již Ježíš Kristus sděloval svým současníkům ve svém dvouteru: „Miluj Boha a bližního svého jako sebe sama!“ Poznání toho, co je láska, nám umožní činit další kroky.

Prvním krokem na cestě k lásce je nevytváření negativních emocí a hodnocení.

Tento krok je velmi důležitý a je v našich silách ho realizovat. Není to nic nepřekonatelně obtížného. Chce to pouze neustálou bdělost a koncentraci na každou myšlenku a na každý svůj čin. Když se nad tím zamyslíme, tak není žádný důvod k negativním emocím a myšlenkám. Negativní emoce vzniklý konflikt nevyřeší.

Nevytváření negativních emocí a hodnocení neznamená, že nic nevnímám jako konflikt a že se ho nesnažím řešit. To, že nic nevnímám jako konflikt, je už nejvyšší stupeň duchovní úrovně, v tomto okamžiku asi pro nás, běžné lidi, nedosažitelný. Znamená to pouze a jedině to, že ke konfliktu nepřistupuji s negativními emocemi a řeším ho s chladnou hlavou, pokud už ne přímo s láskou v srdci.

Druhým krokem k lásce je soucit.

Pokud nedokážete přímo pociťovat lásku, vždy můžeme pocítit soucit. Člověk, který ubližuje druhým, bude nucen v budoucnu sám na sobě zažívat to, co dělal jiným. A je možné, že nejen v příštím životě, ale již v tomto. Proto si už teď zaslouží soucit; čím více ubližuje, tím více soucitu. A od soucitu je už jen krůček k lásce.

Třetím krokem je přistupovat s láskou k drobnostem každodenního života, jak je to jen trochu možné.

Je mnoho příležitostí, jak můžete cítit v duši stav lásky, např. při pozorování přírody nebo vám milých bytostí. Pokud svou lásku dáme nějakou formou najevo, projeví se to kladně i ve vztahu ostatních bytostí k nám. Čím více bytostí včetně rostlin i věcí budeme milovat, tím více bytostí bude mít lepší vztah k nám a budeme mít i více důvodů milovat.

Miroslav Zelenka

www.miroslav-zelenka.cz

Autor článku bude přednášet na festivalu Miluj svůj život v Plzni v sobotu 14.7.2018 na toto téma a také na téma Vztah ega a duše.

Foto EZOTERA Praha

Ohlédnutí za prodejní výstavou EZOTERA září 2017 

Pozvánka na předvánoční Ezoteru listopad 2017

Právě přítomno: 163 hostů a žádný člen

Tématické články Festival Miluj svůj život