Kalendář akcí:

zář
15

15.09.2018 - 16.09.2018

říj
27

27.10.2018 - 29.10.2018

lis
24

24.11.2018 - 25.11.2018

Početné sochy, reliéfy a malby zobrazují Achnatona spolu s jeho milovanou, plodnou manželkou a šesti dcerami, jak uctívají sluneční kotouč - boha Atona. Achnaton věděl, že sluneční záření reguluje plodnost. Nechával se zobrazovat s ženskou postavou - širokými boky, protáhlým krkem, ňadry a silnými stehny. Patolog Elliot Smith v roce 1907 poznamenal, že toto ztvárnění Achnatonovy postavy bylo prý příznačné pro endokrinní potíže známé pod názvem Fröhlichův syndrom. Jedná se o selhání činnosti hypofýzy, jež u mužů způsobuje rysy, které známe z Achnatonových vyobrazení. Tato choroba má mnoho příčin. Nejčastěji se jedná o nádorový růst v samotné hypofýze, který vyvíjí tlak na mozek a způsobuje tím střet s funkcí hypotalamu, což vede k neplodnosti. Achnaton však měl sedm dětí, a to je tím pádem v rozporu s projevy choroby. Avšak věda dochází ke zjištěním, že omezením určitých nervových hemisfér může dojít ke zlepšení výkonu mozku tím, že se umožní snazší přístup slunečnímu záření k endokrinnímu systému skrze žlázy hypofýzy a hypotalamu. Sluneční záření působí na hypofýzu a hypotalamus a reguluje hladinu folikulostimulačního a luteinizačního hormonu. Ty pak následně regulují pohlavní hormony estrogen a progesteron. Tím, že se Achnaton nechával zobrazovat s protáhlou lebkou a se symptomy Fröhlichovy choroby, upozorňoval faraon na dysfunkční disonanci, dějící se mezi slunečním zářením a produkcí hormonů. To způsobovalo všeobecnou neplodnost v celé zemi.

Amarnské umění, které bylo inspirováno samotným Achnatonem, mělo předávat tuto znalost sluneční vědy budoucím civilizacím, tedy i nám. Achnaton se nám prostřednictvím umění snažil sdělit: Slunce ovlivňuje plodnost. A sdělil nám to nejen prostřednictvím hymnů k Atonovi, které stvořil, nýbrž tato informace je patrná z každého vyobrazení Achnatona a Nefertiti: jsou nazí kromě nejjemnější látky, jež spadá a splývá s paprsky Slunce, což umožňuje intimní pohled na genitální = plodné oblasti těla.

Vzestup a pád civilizací se shoduje s nárůstem a poklesem slunečního záření. Více uhlíku je absorbováno v letokruzích stromů během slunečního minima. Sluneční minima jsou rovněž ve vztahu k malým dobám ledovým. Slabší záření vede ke snížení plodnosti na Zemi. Graf slunečního záření v období Achnatonovy vlády, který jsem publikoval ve své knize Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce, tedy jasně zachycuje v této době minimum sluneční aktivity, jež pravděpodobně způsobilo v Egyptě neplodnost žen. Zároveň muselo být doprovázeno malou dobou ledovou, jež vedla k menšímu odpařování vody z oceánů a k celkovému úbytku srážek - zvláště v Africe, kde se nacházejí prameny životadárného Nilu, což zase pochopitelně vedlo k období sucha a neúrodě. Když se srážky objevují, vede chladnější teplota ve vyšší atmosféře k nárůstu srážkových formací ve velkých výškách. Zároveň nárůst ionizujícího záření umožňuje škodlivému záření proniknout do zemské atmosféry a to pak způsobuje genetické mutace zárodků v těle ženy a nárůst dětské úmrtnosti.

Je možné, že by za pozdvižením Atona, slunečního kotouče, na piedestal mohly stát změny slunečního záření? A právě z tohoto důvodu, aby si opět naklonil Atona na svoji stranu, posílil jeho uctívání a ustanovil jej jako jediného boha.

Miloš Matula

www.milosmatula.cz

 

Autor článku bude nejen na toto téma přednášet na festivalu Miluj svůj život v Plzni 13.-15.7.2018, kde vám také představí svou novou knihu Moudrost pokojného bojovníka světla.

Foto EZOTERA Praha

Ohlédnutí za prodejní výstavou EZOTERA září 2017 

Pozvánka na předvánoční Ezoteru listopad 2017

Právě přítomno: 164 hostů a žádný člen

Tématické články Festival Miluj svůj život