Kalendář akcí:

čen
2

02.06.2018 - 03.06.2018

čec
13

13.07.2018 - 15.07.2018

zář
15

15.09.2018 - 16.09.2018

Je dobře známá schopnost reflexní terapie při uzdravování a udržování si stálého zdraví. Tato metoda nabízí také velmi spolehlivou diagnostiku. Kromě toho poskytuje i další, bohužel málo využívané, možnosti. Jednou z nich je zmírňování utrpění umírajícím. V podstatě se dá říct, že neulevuje pouze umírajícímu, ale i jeho blízkým. Pro vysvětlení uvedeme jeden příklad z praxe.

Měli jsme klienta, který měl rakovinu. Byl to starší pán, kterého ale milovala celá rodina a každý mu chtěl být nápomocný při léčení. Vyzkoušeli možnosti, které nabízí moderní medicína, ale také se snažili i o alternativu. A vsadili na reflexní terapii. Jednou dědečka na sezení přivezl syn, jindy vnuk ale kromě toho dědečka mačkali i doma. Jemu to dělalo moc dobře. Ale pak dědeček umřel. Byla to pro nás nepříjemná zpráva a měli jsme pocit neúspěchu. O to větší bylo naše překvapení, když asi po třech měsících se najednou před dveřmi objevila valná část dědečkova rodiny s tím, že přišli poděkovat. Zpočátku jsme nechápali důvod jejich vděčnosti, ale oni to záhy vysvětlili tím, že měli v rukách nástroj, kterým dědečkovi dělali dobře a nemuseli pouze nemohoucně přihlížet na jeho utrpění. To, že mohli aktivně přispět svým dílem, je naplňovalo uspokojením.

Zkušení lidi ve vyprovázení umírajících kladou velký důraz na to, aby v rozhodující chvíli jim někdo byl na blízku a držel je za ruku. Reflexní terapie přináší aktivní prvek pohybu, mnutí, nebo jemného stlačování, hlazení. Už nejde o to probudit orgány k vyšší aktivitě, aby byl člověk znovu schopen plnohodnotně žít. Tady jde o ulehčení a úlevu, například při vyprazdňování, nebo zmírnění bolestí. Je například známý reflexologický jev, že těsně před smrtí už reflexní plošky nejsou bolestivé a nepřenášejí stimulaci k odpovídajícím orgánům, nebo částem těla.

Pro průvodce umírajícího je velmi důležité, v jakém duševním rozpoložení se nachází. Ze všeho nejhorší je oddávat se pocitům lítosti, nebo dokonce neštěstí, protože život se projevuje tím, že neustále něco vzniká a něco musí zaniknout. Ani my lidé nejsme výjimkou a je jisté, že každý z nás jednou musí zemřít. Už pouhé uvědomění si tohoto faktu zmírní citovou bolest blízkých.

Jako nejlepší způsob přípravy, která z celého tohoto procesu vytváří duchovní cvičení, je metoda tonglen. Podrobně je popsána v knize Tibetská kniha o životě a smrti od Sogjala Rimpočeho, jako metoda soucitu, braní a dávání. Při ní provázející vtahuje veškeré utrpění umírajícího do svého srdce jako šedý dým a zároveň mu je ochoten dát všechno, co má, zdraví, majetek, prostě všechno. Důležité je vstupovat do tohoto cvičení s otevřeným srdcem, což znamená být oproštěn od strachu a touhy. Zisky, které z toho mají obě strany, jsou neuvěřitelně velké. Umírajícího zaplaví klid a mír, tak potřebný pro pokojný přechod. A provázející určitě neztratí nic z toho, co byl ochoten dát. Naopak jak duchovně, ale i materiálně bude velmi prosperovat.

Věříme, že všechny meditativní metody, nebo modlitby můžou být velmi prospěšné pro umírajícího. Avšak tělesný kontakt provázejícího dobrý účinek ještě znásobí. Spojení modlitby s dotekem má i poslední pomazání. Jeho účinky můžou být dokonce tak silné, že dokážou restartovat umírajícího a ten znovu najde smysl života a tudíž i chuť v jeho pokračování.

Umírání však může trvat velmi dlouhou dobu. Mezitím ten člověk potřebuje pít, jíst, spát a vyměšovat. Jemně prováděná reflexní terapie, 2 - 3x denně ulehčuje tyto základní potřeby. Hlavně je potřeba se soustředit na příčinné orgány, jako jsou játra, dvanácterník, slinivka, slezina, žaludek, ledviny a páteř. Na každou reflexní plošku těchto orgánů věnujeme tak 20 - 25 zmáčknutí. Závěrem ještě promačkáme C - bod a Br - bod, také asi po 20x. Celou proceduru ukončíme jemným hlazením chodidel.

Július a Beata Patakyovi

Autoři článku budou na toto téma přednášet na festivalu Miluj svůj život v Praze v pátek 27.10.2017 v Učebně A od 16.00 hod.

www.festivalmilujsvujzivot.cz

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Foto EZOTERA Praha

Ohlédnutí za prodejní výstavou EZOTERA září 2017 

Pozvánka na předvánoční Ezoteru listopad 2017

Právě přítomno: 1613 hostů a žádný člen

Tématické články Festival Miluj svůj život