Kalendář akcí:

čen
2

02.06.2018 - 03.06.2018

čec
13

13.07.2018 - 15.07.2018

zář
15

15.09.2018 - 16.09.2018


... ti, jejichž život je spojen s křesťanstvím, se obávají, že nemusí být v nebi vítáni. I z toho vyplývá strach ze smrti, protože lidé vědí, že dojde k jakémusi účtování. Braní a dávání by mělo být v životě vyrovnané, ale dnešní člověk je naučen především brát (to platí nejen o věcech, ale i o názorech, pocitech a emocích). Má podvědomě hrůzu z toho, že nesplnil, co se od něj očekávalo a tento deficit spojuje se smrtí a bojí se, že bude po zásluze potrestán, což je zbytečné. Smrt určitě nikoho netrestá. Každý má smrt takovou, jak se na ni během života připraví a jak daleko k sobě se v životě dostane. Lidé smrt ze svého života vytěsňují. Nemocné a postižené odsouvají do léčeben a ústavů, staré do domova důchodců. Hrají si na to, že se jich smrt netýká. A tak i řezník za ně musí zabít zvíře a veterinář uspat zvířecího miláčka, aby se v nich náhodou nehnuly udupané city a emoce.

Vraždění a zabíjení v televizi lidem naopak vůbec nevadí. Uspořádat však pohřeb svým rodičům, nebo jít na pohřeb příteli, tam jde o něco jiného. Bojí se projevit lítost a truchlit pro zemřelého, protože by byli současnou společností považováni za slabochy. Opravdová síla je však právě v projevu emocí.

Po odstraněním strachu ze smrti už na světe není nic, čeho by se ještě měli lidé bát. Z lidí se stávají odvážné, sebevědomé a koncentrované bytosti, které vědí, co je to smrt a co s nimi bude po smrti fyzického těla. Vědí, že život pokračuje dál, ale bez těla, které je odloženo jako kabát na věšák. Jsou na pokračování života bez formy připraveni dopředu a nebude jim hrozit šok z toho, že smrt vlastně žádná neexistuje, že je to jen přechod do jiného stavu bytí, právě za pomoci entity, bytosti, která se v naší kultuře Smrtí nazývá. Je to bytost, která pomáhá při transformaci. Pomáhá lidem se na Zem nejprve zrodit a pak také ze Země odejít.

… přestaňte se zajímat jen o materiální hodnoty, jako jsou vaše vily a auta. Pokud jde o život jako takový, toto pomíjivé vás nemůže nikdy učinit šťastnými. Chybí vám v životě správná orientace. Kolik z vás ví o existenci vaší duše, která by měla v souladu s vaším svědomím doslova určovat směr vašeho života?

Jen člověk odvážný a bohatý na životní zkušenosti může být šťastný, spokojený, vyrovnaný a tedy bohatý v pravém slova smyslu. Nikdo vám ale nechce upírat rodinné štěstí, spokojenost, honbu za dobrodružstvím, domov, úspěch, peníze, manželku, děti, psa, jen je nutné změnit priority. Daleko důležitější je totiž váš osobní vývoj. S ním je spojena vaše odvaha nechat se svým životem, jako nejvyšším učitelem vést tak, že z pouhého lidského vnímání přepnete na vyšší vědomí a hlubší vnímání reality.

Vašim životům chybí spontánnost, odvaha a rozhodnost. Nevíte ani co to je, protože se stále obáváte, že byste si mohli někoho znepřátelit projevením vlastního názoru. Namísto radostné akce jste zakřiknutí, stydlivý, spoutaní lidé, kteří stále upřednostňují lidské dobro pro druhé a zapomínají na vlastní školu života a její naplnění, sebepoznání tj. nejvyšší dobro pro sebe.

Pak se vůbec nemůžete dozvědět, jak má život fungovat, kdo vytváří opravdové zákony a hlavně proč. Až si vyjasníte, kdo je to Bůh, co všechno je doopravdy Láskou, co je tím nejvyšším zákonem, pochopíte snáze i smrt a v životě se Vám dost uleví. Úplně přehodíte výhybku z nepodstatného na podstatné.

Boha, nebo zákonitosti vesmíru můžete objevit teprve ve vyšším stavu vědomí. Protože zatím ani nevíte, že toto je cíl vašeho života, vyšší stav vědomí vám zatím vůbec nehrozí. Pokud jste nepřijali smrt jako součást života, nežijete vůbec, neboť váš život je obyčejným pachtěním. Až si všimnete, že jediná spravedlivost, po které tolik prahnete, přichází až se smrtí, budete mít vyhráno. To ona sebou bere chudé i bohaté, moudré i hloupé, světce i zločince úplně všechny a to bez rozdílu.

Helena Zelenková

Autorka článku bude přednášet na toto téma na festivalu Miluj svůj život v Praze v sobotu 28.10.2017 v Učebně C od 14.00 hod.

www.festivalmilujsvujzivot.cz

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Foto EZOTERA Praha

Ohlédnutí za prodejní výstavou EZOTERA září 2017 

Pozvánka na předvánoční Ezoteru listopad 2017

Právě přítomno: 1617 hostů a žádný člen

Tématické články Festival Miluj svůj život