Kalendář akcí:

čen
2

02.06.2018 - 03.06.2018

čec
13

13.07.2018 - 15.07.2018

zář
15

15.09.2018 - 16.09.2018

Jak můžeme využít stravu k povzbuzení vitality, upevnění zdraví a rozvoji lidské duše.

Jsme-li vnímaví a pozorujeme-li elektřinu proudící v našem těle, uvědomíme si, jak můžeme změnou stravy ovlivnit naše chování a reakce. Tělo je ochrannou schránkou, útočištěm pro naši duši. Potřebujeme fyzické, emocionální a duchovní palivo. Náboj, který se díky tomuto palivu vytváří, námi proudí a udržuje v nás život. Podobně jako vlákno v žárovce klade odpor nábojům proudícím skrz něj, naše tělo zpomaluje pozitivní a negativní náboj proudící uvnitř nás. Při tomto procesu teoreticky vytváříme světlo, které vyživuje naši duši a vyzařuje z nás do světa kolem nás. Jsme jak přijímačem, tak vysílačem; vodičem i zářičem zážitků, vzpomínek, myšlenek, pocitů a mnoha dalšího.

Vodič/vysílač určuje nejen kvalitu, ale i kvantitu frekvencí, které přijímá a vysílá. Dobře naladěná citlivá anténa může fungovat mnohem efektivněji než rozbitý přístroj. Navíc má schopnost postupně snižovat rychlost impulsů, které skrz ni proudí, aby si tak udržela dlouhověkost. Opotřebovaný přístroj sice dovoluje energii, aby skrz něj proudila rychle, ale jediná jiskra mu může přivodit rychlou smrt. Čím déle necháme věci stagnovat (zablokovaná chi/životní energie; toxiny v krvi; hromadění), tím více budeme přitahovat vysoce nabité extrémní zážitky, které poskytnou potřebnou energii, abychom se dokázali ze stagnace vymanit a udrželi si tak tok energie v těle. Je nutno však zmínit, že někteří lidé potřebují jako motivaci silnější impuls než jiní.

Pro lidi, kteří mají rádi kořeněná jídla, bude možná běžná příprava pokrmů nudná. Pro některé lidi jsou nudné černobílé filmy nebo život na venkově. Někteří lidé k pocitu, že jim žilami proudí život, potřebují extrémy. Extrémní jídla, extrémní vztahy a extrémní životní styl. Jakmile své tělo zbavíme stagnace, získáme větší vnímavost a nebudeme vyhledávat extrémy (nebezpečí). Tato cesta ale vyžaduje osobní disciplínu. Zpomalit a odolat nutkání ochutnat určitá jídla nebo zažít emocionální vypětí a nebezpečný životní styl. Pak lze objevit zářivou vášeň ukrytou uvnitř nás, místo hledání motivace ve vnějších zdrojích.

Termín reaktivní stav představuje primitivní odezvy vytvářející rychlý pohyb náboje, který pak naším tělem cestuje příliš rychle a má za následek vyhoření. Právě rychlé reakce (vztek, deprese, zbrklé úsudky atd.) často pocházejí z místa, kde sídlí naše malé „já“. („Co z toho mám já?“) Pomalejší a soustředěnější odpovědi (včetně pokorného přijetí životních lekcí) přinášejí více světla, které pochází z nás samotných a které září tak, že se o ně můžeme dělit se svými přáteli, rodinou i komunitou (jak místní, tak globální). Větší „Já“ je spojeno s větším životním nadhledem.

Zažíváme-li následující stavy, je to, jako bychom viděli pouze špičku ledovce. Pod touto špičkou leží hlubší city, které žádají naši pozornost. Můžeme se cítit dobře, zažíváme-li nepříjemné pocity, které leží pod povrchem viditelných emocí, chutí a závislostí? Pokud ano, můžeme tak odkrýt světlo, které se skrývá hluboko v nás. Pokud odoláme těmto původním re-akcím (opakovaným akcím) a objevíme to nezaseté v nás, budeme schopni roztavit ledovec od základů a propustíme ven dostatek životní energie, která uzdravuje a nabíjí tělo, mysl i ducha. Zanořit se hlouběji do našich pocitů však vyžaduje vyvážený stav, který závisí na našem jídelníčku.

Seymour Koblin (USA)

 

zakladatel 

 mezinárodní školy iSOHA internationalSchoolOfHealingArts

https://czech.isoharts.com

 

Autor článku bude na toto téma přednášet na výstavě Ezotera v Praze v sobotu 16.9.2017 v Učebně B od 11.00 hod. A na další témata na festivalu Miluj svůj život v Praze v sobotu 28.10.2017.

www.festivalmilujsvujzivot.cz

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.

Foto EZOTERA Praha

Ohlédnutí za prodejní výstavou EZOTERA září 2017 

Pozvánka na předvánoční Ezoteru listopad 2017

Právě přítomno: 1620 hostů a žádný člen

Tématické články Festival Miluj svůj život